top of page
Symbool-TUIN&LANDSCHAP.png

/ka-dans met ons mee, doorheen de academietuin

Voor deze wedstrijdvraag ontwierp BULK architecten de nieuwbouw voor de Academie afdeling Dans, woord & beeld in Hoboken. LAB-V boog zich over de academietuin en stelde een visie voor. Een wandelpad door de tuin als ‘kadans’ tussen verschillende typologieën groen, waardoor de beleving van de bezoeker steeds verandert. De verharding functioneert als stapsteen, maar krijgt hier en daar ook een extra functie. Zo wordt het een sokkel om kunst op te presenteren, een pleintje, of zitblokjes onder de treurwilg. De beplanting rondom is natuurlijk en ecologisch interessant voor vogels en insecten. Bovendien qua beheer relatief extensief met glooiende lobben aan dwergstruiken, gemaaide en niet-gemaaide graszones met madeliefjes en klaver. Hier en daar staan er doorlevende kruidachtigen, afgewisseld met een uitbundige voorjaarsflora. De hoofdrol in dit theatergroen is weggelegd voor de markante bomen die met hun grillige stamstructuren verwijzen naar de dansers uit de academie.

Illustratie paviljoen door BULK architecten.

KADANS

Wedstrijdontwerp AG Vespa, 2de plaats

In samenwerking met BULK architecten

Hoboken, BE

bottom of page